Projekty UE

 

                   Z przyjemnością informujemy Państwa, iż PM KLIMA w dniu 10.03.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce” w ramach działania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.02.16-238/10-00
Udział Unii Europejskiej – 52,99% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Projekt dotyczy budowy zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce. W ramach projektu zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia hali (gilotyny mechanicznej, zgrzewarki, podnośnika nożycowego, młota udarowego, kompresora i urządzenia pomiarowego) oraz nabycie samochodu dostawczego i niezbędnego sprzętu komputerowego.

Celem głównym projektu jest rozszerzenie działalności firmy oraz zwiększeniu jej konkurencyjności. Projekt pozwolił na uruchomienie produkcji części używanych przy montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

SitePromotor