Zgrzewarka stacjonarna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 1.02.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

 

zaprasza do składania ofert na:

 

 

Zakup zgrzewarki stacjonarnej

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

Wysięg ramion regulowany 380-700 mm; regulowany skok elektrod; siłownik pneumatyczny nie wymagający smarowania; siła docisku elektrod regulowana; sterownik mikroprocesorowy; masa 130 kg; wyposażenie dodatkowe: pedał dwustopniowy dla używania drugiego programu; komplet dodatkowych elementów wysięgu; zredukowane ramię dla otworów o śr. poniżej 70mm; zestaw elektrod.

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 8.02.2012 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

                                                                                                                                                    

Przemysław Materak

                                                                                                               Właściciel

 

SitePromotor