Samochód dostawczy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 17.06.2013 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Zakup samochodu dostawczego

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

poj. silnika 2,2 litra; moc 120 KM; objętość przestrzeni ładunkowej 11,5 m3; ładowność użytkowa 1185 kg,

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 25.06.2013 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

                                                                                                                                                    

Przemysław Materak

                                                                                                              Właściciel

SitePromotor