Montaż sieci komputerowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 02.09.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

zakup produktów i  montaż sieci komputerowej
 

Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

1.

 

Acces point typu ubiquiti Wispstation 5

2 szt.

2.

Antena typu Box 19 DBI 5 Ghz

2 szt.

3.

zasilacz impulsowy do routerboard 18V- 1A

2 szt.

4.

Uchwyt antenowy

2 szt.

5.

punkt dostępowy typu TP-Link-WR543G z routerem

2 szt.

6.

kabel skrętka 4x2 ekran

22 m

7.

kabel skrętka 4x2 UTP

20 mb

8.

wtyk RJ45 ekran 8P8C

8 szt.

9.

wtyk RJ45 8P8C

10 szt.

10.

osłona wtyczki RJ45

16 szt.

11.

puszka instalacyjna 240x190x60

2 szt.

12.

punkt dostępowy typu TP-Link TL-WR500G

1 szt.

13.

Antena Dookolna typu proeter wlan 2, 4GHZ 10 DBI

1 szt.

14.

Przewód antenowy RF5

1 szt.

15.

N wtyk męski zacikowy H155

1 szt.

16.

Smar-R Wtyk H 155 Zaciskany

1 szt.

17.

Listwa maskująca do przewodu

1 szt.

18.

instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych  

1 szt.

 

 

1.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

2.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

3.       Termin złożenia oferty: do 9.09.2011 r.

 

4.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

                                                                                                           

Przemysław Materak   

Właściciel

SitePromotor