Gniazda prądowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 20.07.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

zakup gniazd prądowych wraz z osprzętem

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

1.

 

puszka 60 głęboka szereg

2 szt.

2.

przew. Komp. Utp 4x2x0,5 kat. 5E

59 mb.

3.

rura peszla 20 szara marmat

25 mb.

4.

przew. satelitarny miedziany

30mb

5.

oprawa  typu anders DLP - 300g 226W lub zbliżona

11 szt.

6.

ramka 2-KR kolor inox

1 szt.

7.

gniazdo Rtv/sat  kolor inox

1 szt.

8.

gniazdo . kom. 2-KR kolor inox

1 szt.

9.

sufitowa oprawa punkowa typu Haxa-dsl Power Led  lub zbliżona

18 szt.

10.

zasilacz led  4-6w 350 A

3 szt.

11.

świet. Typu osram D. 26w/840 G24-3 lub zbliżona

22 szt.

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 27.07.2011 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

                                                                                                           

Przemysław Materak    

Właściciel

SitePromotor