Baterie umywalkowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 12.07.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

zakup baterii umywalkowych

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość

1.

 

Bateria natryskowa chrom b/zest wg wzoru nr 1 określonego przez Zamawiającego.

1

2.

Bateria umywalkowa chrom z korkiem wg wzoru nr 2 określonego przez Zamawiającego.

2

3.

Bateria umywalkowa stojąca  z korkiem wg wzoru nr 3 określonego przez Zamawiającego.

1

4.

zest. Natr. z przesuwanym uchwytem, w zestawie wąż, słuchawka oraz mydelniczka typu Croma Variojet/Unica 2-fun lub podobna.

1

 

W celu sporządzenia wyceny wszystkie wzory o których mowa powyżej dostępne są
w siedzibie PM Klima lub istnieje możliwość wysłania na e-maila zainteresowanej firmy.
W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 19.07.2011 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

                                                                                                           

Przemysław Materak     

Właściciel

SitePromotor