Płytki cięte z cegły, zaprawa i impregnat

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 28.09.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

 

zakup płytek ciętych z cegły, zaprawy i impregnatu

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość

1.

 

Płytka cięta z cegły w kolorze naturalnej cegły palonej o wymiarach 210x60 mm gr. 10 mm

4640 szt.

2.

Narożnik cięty z cegły w kolorze naturalnej cegły palonej 90o

102 szt.

3.

Zaprawa do ww. płytek - kolor stalowo-szara 25 kg

20 szt.

4.

Bezbarwny impregnat hydrofobizujący - 10l

30 ltr

 

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 5.10.2012 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

                                                                                                           

 

Przemysław Materak          

Właściciel

SitePromotor