Gniazda prądowe z osprzętem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 20.06.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

 

zakup gniazd prądowych wraz z osprzętem

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

L.p.

Nazwa towaru

Ilość sztuk

1.

 

Puszka 60 zwykła

10

2.

gniazdo podwójne

1

3.

Piana montażowa 750 ml

1

4.

szyna uziemień wyrównawczych

1

5.

Oprawa LED typu oświetlenie przyposadzkowe schodowe w kształcie kwadratowym – materiał stal nierdzewna lub chromowana matowiona

8

6.

Ramka typu Basic Inox Ramka 1-KR

7

7.

Zasilacz led zol 15

7

8.

Gniazdo hermetyczne kolor inox

1

9.

Gniazdo rtv/sat kolor inox

1

10.

Gniazdo kom. 2-KR – kolor inox

2

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 27.06.2011 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl        

Przemysław Materak                                                    Właściciel

SitePromotor