Wykonanie i montaż drzwi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 15.06.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert

 

 

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

 

wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

Wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych warstwowych – materiał wierzchni drewno bukowe, drzwi o wymiarach 90 cm x 205 cm, gładkie z wbudowanymi płaskownikami aluminiowymi poziomymi o szerokości 15 mm obustronnie, ościeżnica z opaską wierzchnią
o szerokości 70 mm.

 

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 20.06.2011 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

                                                                                                           

Przemysław Materak                                                 Właściciel

SitePromotor