Klamki i Szyldy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość”


Praszka, 15.06.2011 r.

Zaproszenie do składania ofert

  

Nr wniosku o dofinansowanie

WND-RPOP.01.01.02.16-238/10

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka

zaprasza do składania ofert na:

 

Zakup szyldów i klamek

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiot zamówienia powinien spełniać co najmniej poniższe parametry lub zbliżone:

 

1. Szyld krótki prostokątny o wymiarach 52 mmx52 mm, narożniki półokrągłe, materiał stal nierdzewna lub chromowana – 9 sztuk.

2. Klamka - przekrój prostokątny 21x5 mm, materiał stal nierdzewna lub chromowana
  – 9 sztuk.

2.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

3.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

4.       Termin złożenia oferty: do 22.06.2011 r.

 

5.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                                lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

                                                                                                           

Przemysław Materak                                  Właściciel

SitePromotor