Tablica pamiątkowa

 

Praszka, 15.08.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert

Nr i data umowy o dofinansowanie

RPOP.01.01.02.16-238/10-00 z dnia 10.03.2014 r.

Tytuł projektu

 

„Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy PM KLIMA poprzez budowę zakładu produkcji elementów wentylacji w Praszce” w ramach działania 1.1.2. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

PM Klima Przemysław Materak

z siedzibą przy ul. Chłopskiej 10, 46-320 Praszka (Beneficjent Projektu)

 

zaprasza do składania ofert na:

 

 

Wykonanie tabliczki pamiątkowej

 oraz naklejek na sprzęt

 

1.       Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

a)     Wykonanie 1 tabliczki pamiątkowej w oparciu o projekt przedstawiony w załączeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 (str. 60-67, dokument dostępny na stronie http://rpo.opolskie.pl/docs/vademecum_dla_beneficjent7.pdf).

Projekt graficzny, kolor tablicy, typ czcionki powinien być zgodny z wytycznymi zawartymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej;

(dokument dostępny na stronie http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=5336).

Dane techniczne tablicy:

- wymiary: 35 cm x 45 cm (wysokość x szerokość),

- wykonanie: srebrny laminat (tzw. szczotkowany), grawerowany wg. ustalonego projektu naklejony na przezroczystej pleksi 10 mm.

Wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.

b)     Wykonanie 20 szt. naklejek informujących o współfinansowaniu sprzętu przez Unię Europejską o wymiarach: 5 cm x 9 cm (wysokość x szerokość).

Wzór naklejki stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

 

2.       Termin dostawy: najpóźniej do 31.08.2014 r.

 

3.       Kryterium wyboru ofert spełniających powyższe wymogi:

       kryterium oceny ofert jest cena 100 %

 

4.       Osoba upoważniona do udzielenia informacji oraz wszelkich wyjaśnień:

       Przemysław Materak tel. 607-438-531 lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

5.       Termin złożenia oferty: do 20.08.2014 r.

 

6.       Miejsce złożenia oferty: ul. Chłopska 10, 46-320 Praszka

                                    lub mailem na adres: pmklima@pmklima.pl

 

       Zobacz załączniki :

Wzór tablicy pamiątkowej

Wzór naklejki

                                                                                             

Przemysław Materak

                                                                                              Właściciel

SitePromotor